Skip links

Ekologinen viherrakentaminen

Luonnonmukainen viherrakentaminen tulee Suomeenkin pikkuhiljaa.

Puutarhapalvelu - Ekologinen rakentaminen

Pieni hiilijalanjälki

Luonnonmukainen viherrakentaminen tulee Suomeenkin pikkuhiljaa. Ideana on toimia mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä ja se tarkoittaa esim. sitä, että pihoja uusittaessa käytetään jo paikalla olevat tuotteet niin suuressa mittakaavassa kuin mahdollista ja mm. jos tarvitaan lisää laattoja tai vastaavaa, hyödynnetään toimittajien jäännöseriä. Samoin hyödynnetään tontilla olevat maa-ainekset, joita parannellaan sopiviksi maanparannusaineilla. Kasveina käytetään luonnossa esiintyviä kasveja tai luonnonkasvien ja kulttuurikasvien sekoitusta. Myös esim. hyönteisille tehdään omia ‘’asuntoja’’. Varsinkin kaupunkioloissa niille on usein aivan liian vähän hyviä elinympäristöjä. Altaissa ja uima-altaissa ei käytetä kemikaaleja vaan ne puhdistuvat pääosin vesikasvien avulla. Muutenkaan ei käytetä kemikaaleja tai myrkkyjä laisinkaan.

Pihasuunnittelu – projektin aloittaminen

Pihasuunnittelu kannattaa aloittaa neuvottelukäynnillä. Siinä kartoitetaan lähtötilanne, asiakkaan tarpeet ja toiveet, budjetti, aikataulu yms. Pihasuunnittelussa kaiken lähtökohtana on tontti, jolle piha rakennetaan. Usein, varsinkin uudisrakennuskohteissa, on hyvä mitata tontti tarkasti, jos sitä ei ennestään ole tehty. Mittauksessa määritellään pihan korkeusasemat, rakenteet, puut yms. Tällaiselta pohjalta pihasuunnittelu voidaan toteuttaa nopeasti ja tarkasti. Pihojen rakentamisessa ovat maatyöt usein merkittävä kustannuserä. Hyvä suunnittelija pystyy usein käyttämään hyödykseen olemassa olevia maamassoja ja pystyy minimoimaan kalliit maiden poisajot. Maa-aineksien hyödyntäminen on erittäin tärkeää. Pihasuunnittelu aloitetaan määrittelemällä miten tontilla liikutaan ja mitä toimintoja sinne tulee. Tämän tärkeän vaiheen jälkeen siirrytään tarkempiin yksityiskohtiin.

Oikeanlaiset materiaalivalinnat ja valaistus

Oikeanlaiset materiaalivalinnat ja valaistus Suunnittelijalla pitää myös olla hyvä materiaalituntemus. On tiedettävä mitkä materiaalit ovat sopivia ja mitä materiaaleja voi käyttää yhdessä toisten kanssa. Pihan valaistus on monesti merkittävä turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttava tekijä. Valaisinvalinnat luovat parhaimmillaan näyttävän kokonaisuuden. Nykyinen LED-tekniikka edellyttää päivitettyä suunnitteluosaamista, muuten voi tulla yllätyksiä. Vaikka kaikki edellä mainittu ns. tekninen osaaminen olisi tehty moitteettomasti, ei pihasuunnittelu tuota hyvää lopputulosta ilman esteettistä ymmärrystä.

Syvällinen kasvituntemuksemme mahdollistaa onnistuneen lopputuloksen

Meillä erityinen osaaminen selittyy syvällisellä kasviosaamisella. Yli 30-vuoden kokemus on opettanut meitä ymmärtämään kasveja ja niiden ominaisuuksia. Taimistojen myyntiluettelo ei anna riittävää ymmärrystä kasvien suunnitteluun. Kasvuolosuhteet voivat tontin sisälläkin vaihdella paljon ja pitkä kokemus sekä ammattitaidon jatkuva kartuttaminen ovat edellytyksiä harmoniseen ja kestävään lopputulokseen. Pihan kasvien tulee olla miellyttäviä jokaisena vuodenaikana. Useimmat puut ja pensaat ovat ilman lehtipeitettään kuukausia, joka on huomioitava suunnittelussa. Myös perennat voivat antaa koko talveksi kauneutta. Meillä on myös suunnitteluosaamista viherkattojen ja luonnonmukaisten uima-altaiden sekä hulevesien käsittelyn osalta.

Otamme huomioon ympäristöystävällisyyden pihasuunnittelussa

Erityisesti ympäristöystävällinen pihasuunnittelu on meille mieluista. Vuonna 2014 suunnittelimme Etelä-Kirkkonummelle aivan uudenlaisen perennaryhmän, jossa käytimme kuivan ja puolikuivan preerian kasveja Minnesotasta. Tämä suunnitteluratkaisu on osoittautunut erinomaiseksi, sillä iso ryhmä kukoistaa eikä talven aikana yksikään kasvi kuollut. Kasvit istutettiin pelkkään hiekkaan. Teemme myös kernaasti ns. biotooppipohjaista pihasuunnittelua, jossa kasvillisuus optimoidaan jokaisen kohteen maaperään sekä kosteus- ja kasvuolosuhteisiin. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Highest quality on the market

Highest quality on the market

Subscribe and get 20% off your first purchase. Because we know just how is to get the size, color and even the garment right.

Custom renovations

Custom renovations

Subscribe and get 20% off your first purchase. Because we know just how is to get the size, color and even the garment right.

8 years industry experience

8 years industry experience

Subscribe and get 20% off your first purchase. Because we know just how is to get the size, color and even the garment right.