Osaava pihasuunnittelu mahdollistaa toimivan lopputuloksen

Hyvin tehty pihasuunnittelu mahdollistaa onnistuneen pihan toteuttamisen. Pihasuunnitteluun panostaminen maksaa itsensä takaisin, kun lopputuloksena on toimiva ja onnistunut piha. Toteutamme pihasuunnittelua pitkän käytnnön tuomalla ammattitaidolla ja ratkaisumme on  helppo toteuttaa kohtuulliisin kustannuksin. Koska usein pääsemme myös hoitamaan tekemiämme puutarhoja, ovat suunnitteluratkaisumme myös helppohoitoisia.

Pihasuunnittelu – projektin aloittaminen

Pihasuunnittelu kannattaa aloittaa neuvottelukäynnillä. Siinä kartoitetaan lähtötilanne, asiakkaan tarpeet ja toiveet, budjetti, aikataulu yms. Pihasuunnittelussa kaiken lähtökohtana on tontti, jolle piha rakennetaan. Usein, varsinkin uudisrakennuskohteissa, on hyvä mitata tontti tarkasti, jos sitä ei ennestään ole tehty. Mittauksessa määritellään pihan korkeusasemat, rakenteet, puut yms. Tällaiselta pohjalta pihasuunnittelu voidaan toteuttaa nopeasti ja tarkasti.

Pihojen rakentamisessa ovat maatyöt usein merkittävä kustannuserä. Hyvä suunnittelija pystyy usein käyttämään hyödykseen olemassa olevia maamassoja ja pystyy minimoimaan kalliit maiden poisajot. Maa-aineksien hyödyntäminen on erittäin tärkeää.

Pihasuunnittelu aloitetaan määrittelemällä miten tontilla liikutaan ja mitä toimintoja sinne tulee. Tämän tärkeän vaiheen jälkeen siirrytään tarkempiin yksityiskohtiin.

Oikeanlaiset materiaalivalinnat ja valaistus

Suunnittelijalla pitää myös olla hyvä materiaalituntemus. On tiedettävä mitkä materiaalit ovat sopivia ja mitä materiaaleja voi käyttää yhdessä toisten kanssa. Pihan valaistus on monesti merkittävä turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttava tekijä. Valaisinvalinnat luovat parhaimmillaan näyttävän kokonaisuuden. Nykyinen LED-tekniikka edellyttää päivitettyä suunnitteluosaamista, muuten voi tulla yllätyksiä. Vaikka kaikki edellä mainittu ns. tekninen osaaminen olisi tehty moitteettomasti, ei pihasuunnittelu tuota hyvää lopputulosta ilman esteettistä ymmärrystä.

Syvällinen kasvituntemuksemme mahdollistaa onnistuneen lopputuloksen

Meillä erityinen osaaminen selittyy syvällisellä kasviosaamisella. Yli 30-vuoden kokemus on opettanut meitä ymmärtämään kasveja ja niiden ominaisuuksia. Taimistojen myyntiluettelo ei anna riittävää ymmärrystä kasvien suunnitteluun. Kasvuolosuhteet voivat tontin sisälläkin vaihdella paljon ja pitkä kokemus sekä ammattitaidon jatkuva kartuttaminen ovat edellytyksiä harmoniseen ja kestävään lopputulokseen.

Pihan kasvien tulee olla miellyttäviä jokaisena vuodenaikana. Useimmat puut ja pensaat ovat ilman lehtipeitettään kuukausia, joka on huomioitava suunnittelussa. Myös perennat voivat antaa koko talveksi kauneutta. Meillä on myös suunnitteluosaamista viherkattojen ja luonnonmukaisten uima-altaiden sekä hulevesien käsittelyn osalta.

Otamme huomioon ympäristöystävällisyyden pihasuunnittelussa

Erityisesti ympäristöystävällinen pihasuunnittelu on meille mieluista. Vuonna 2014 suunnittelimme Etelä-Kirkkonummelle aivan uudenlaisen perennaryhmän, jossa käytimme kuivan ja puolikuivan preerian kasveja Minnesotasta. Tämä suunnitteluratkaisu on osoittautunut erinomaiseksi, sillä iso ryhmä kukoistaa eikä talven aikana yksikään kasvi kuollut. Kasvit istutettiin pelkkään hiekkaan.

Teemme myös kernaasti ns. biotooppipohjaista pihasuunnittelua, jossa kasvillisuus optimoidaan jokaisen kohteen maaperään sekä kosteus- ja kasvuolosuhteisiin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!